Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Family Magazin u Žuljani, poluotok Pelješac, Hrvatska

1. Rezervacija, potvrda rezervacije

(1) Vašom rezervacijom boravka u apartmanu ili sobi jednog od objekata Family Magazin obvezujuće nam nudite zaključivanje ugovora o najmu na određeno vrijeme. Isto možete učiniti pismeno, usmeno ili telefonski. Ugovor o najmu obvezuje nas od trenutka kada Vam rezervaciju i cijenu najma pismeno potvrdimo (potvrda rezervacije/ugovor o najmu).

(2) U roku od sedam dana od rezervacije primit ćete potvrdu rezervacije/ugovor o najmu, koji će sadržavati sve relevantne podatke o apartmanu ili sobi koju ste rezervirali.

2. Plaćanje

(1) Po primitku potvrde rezervacije potrebno je uplatiti avans u visini od 25% ukupne cijene najma apartmana ili sobe. Preostali iznos dospijeva na naplatu četiri tjedna prije rezerviranog termina dolaska. Oba iznosa potrebno je pravodobno i bez odbitaka doznačiti na račun

Anthos d.o.o., Kraj 23 , 20247 Žuljana, Hrvatska

IBAN : HR0823600001101830404 , Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska

( BIC ZABAHR2X )

(2) Ukoliko do dana ugovorenog kao početak najma iznos najma nije u cijelosti uplaćen, ugovor se raskida. Kao naknadu štete pridržavamo pravo zatražiti odgovarajuću naknadu zbog odustajanja od najma.

3. Usluge, cijene

(1) U potvrdi rezervacije navedene su sve ugovorene usluge.

(2) Produženje najma: ukoliko želite produžiti boravak molimo da nas o tome pravovremeno obavijestite. Produženje boravka moguće je samo ako je Vaša smještajna jedinica i dalje raspoloživa. Troškovi produžetka boravka podmiruju se u gotovini na licu mjesta.

4. Posebne napomene za apartmane

(1) Troškovi telefonskih poziva i korištenja zajedničke perilice/sušilice za rublje nisu sadržani u cijeni najma, te ih treba podmiriti neposredno na licu mjesta. U apartmanima i sobama dozvoljen je boravak samo onolikog broja odraslih osoba i djece koliki je naveden u ponudi. Kućni ljubimci dozvoljeni su samo ukoliko je to izričito navedeno u potvrdi rezervacije. Navedeni termini dolaska i odlaska obvezujući su. U pravilu je smještaj u apartmane moguć na dan početka korištenja usluge od 15.00 sati, a napustiti se mora do 10.00 sati na dan završetka korištenja usluge.

(2) Svaki gost obvezan je pažljivo postupati koristeći se unajmljenom smještajnom jedinicom i njenim inventarom, te eventualnim zajedničkim prostorijama. Gost se osim toga obvezuje nadoknaditi svaku načinjenu štetu koju je skrivio sam ili njegovi pratioci i gosti. Prilikom primopredaje ključeva može se zatražiti primjereni polog za slučaj nastanka štete. Povrat pologa ili njegovo oduzimanje od ukupne cijene uslijedit će ako apartman i inventar po završetku korištenja budu predani u dobrom, urednom stanju.

5. Otkazivanje od strane putnika

Promjena rezervacije, zamjenski korisnik

(1) Vi u svakom trenutku prije početka korištenja usluge možete otkazati putovanje. Mjerodavan je pri tom datum prispjeća izjave o otkazivanju putovanja kod najmodavca. Preporuča se izjavu o otkazivanju putovanja sročiti u pismenom obliku.

(2) Ukoliko otkažete ili boravak ne započnete iz razloga koje mi ne možemo opravdati, pridržavamo pravo tražiti odgovarajuću naknadu za učinjenu rezervaciju i nastale troškove. Prilikom izračuna naknade u obzir se uzima i da li su neki troškove izbjegnuti, te da li se usluga uspjela prodati trećoj osobi. Vi imate pravo dokazati da uslijed otkazivanja ili nezapočetog boravka nisu nastali nikakvi troškovi ili su nastali manji troškovi od onih koje smo mi u paušalu iskazali.

Potražujemo slijedeće paušalne naknade u slučaju otkazivanja:

– do 45. dana prije ugovorenog početka korištenja usluge 10% ukupne cijene najma

– do 30. dana prije ugovorenog početka korištenja usluge 25% ukupne cijene najma

– do 22. dana prije ugovorenog početka korištenja usluge 50% ukupne cijene najma

– nakon toga 80% ukupne cijene najma

(3) Do dana početka korištenja usluge putnik može zahtijevati da treća osoba preuzme njegova ugovorna prava i obveze, o čemu nas mora svakako obavijestiti. Mi se tomu imamo pravo usprotiviti.

6. Putno osiguranje

Da bi se izbjegle neugodnosti opisane pod 5. preporučamo ugovaranje osiguravajućeg paketa «Sretan put», tj. osiguranja od otkaza putovanja uključujući zamjensko osiguranje kod «EUROPÄISCHE Reiseversicherung» (Europsko putno osiguranje-osiguravajuće društvo, op.prev.).

7. Odstupanje i otkazivanje od strane najmodavca

Pridržavamo pravo ugovor o najmu trenutno otkazati ukoliko najmoprimac, unatoč odgovarajućeg upozorenja, i dalje remeti kućni red. Isto vrijedi i ukoliko najmoprimac ne poštuje odredbe ugovora. Pridržavamo, međutim, pravo na naplatu ukupne cijene najma. Priznat ćemo odbitak izbjegnutih troškova, te prihod od najma te smještajne jedinice trećim osobama.

8. Općenito

(1) Nedjelotvornost pojedinih odredbi ugovora o najmu ne podrazumijeva nedjelotvornost cjelokupnog ugovora u najmu.

(2) U slučaju spora nadležan je sud u sjedištu najmodavca.

Ovi uvjeti i upute odnose se na apartmane i sobe Family Magazin, Zuljana, te na sve najmove ostvarene našim posredovanjem.

IMPRESSUM

Najljepše zahvaljujemo za posjet našem website-u i interes koji ste pokazali za Family Magazin ponudu.

Pravne napomene:

Prilikom korištenja ovim website-om mogu se od Vas zatražiti određeni osobni podaci i informacije. Odgovaranje na pitanja je dobrovoljno, iz čega za Vas ne proizlaze nikakve obveze.

Svi podaci koristit će se isključivo za Vaše individualne upite i u svrhu podastiranja naše ponude.

Family Magazin jamči da će s Vašim podacima postupati povjerljivo, u skladu s važećim pravnim propisima o zaštiti podataka.

Autorska prava i zaštitni znak

Sva prava pridržana. Cjelokupni sadržaj ovog website-a, osobito tekstovi, slike i grafike, te njihovo uređenje na ovim website-ovima podliježu propisima o zaštiti autorskog prava i drugim zaštitnim propisima.

Nadalje je i zaštitni znak na našem website-u zaštićen, osim ako je izričito drugačije navedeno. Ovo se odnosi osobito na zaštitni znak i logo Familymagazin.

Ovim website-om ne dodjeljuje se licenca za korištenje duhovnog vlasništva Family Magazin ili trećih osoba. Sadržaj ovih website-ova ne smije se u komercijalne svrhe kopirati, raspačavati, mijenjati, niti se smije trećim osobama davati pristup.

Sadržaj

Ovaj website vrlo je pažljivo sastavljen. Unatoč tomu Family Magazin ne može garantirati za eventualno potkradanje grešaka, niti potpunu ispravnost sadržanih podataka. Family Magazin isključuje preuzimanje odgovornosti bilo koje vrste za štete nastale neposredno ili posredno uslijed korištenja ovog website-a, ukoliko se one ne temelje na umišljaju ili grubom nehaju Family Magazin.

© Copyright 2021. familymagazin.com